نویسنده = �������������� ��������
بررسی شناخت تقدیم و تأخیر در فهم قرآن با تکیه بر تفسیر تسنیم

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 649-669

وحیده شهریاری؛ حسین خاکپور


بررسی بینامتنیت عهدین در دعای سمات

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 549-576

زهرا نیکونژاد؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی


تأثیر روایات امام صادق بر مبانیِ تأویلیِ باطنی شهرستانی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 75-96

اسما ایرانمنش؛ حسین خاکپور؛ علیرضا حیدری نسب