نویسنده = گلی، مهرناز
تعداد مقالات: 1
1. روش تفسیری ابن جوزی و جایگاه تفسیر وی

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 147-168

مهرناز گلی