نویسنده = ������������ ������ ��������
اندیشۀ اعجاز: ‌زمینه‌ها و سیر تطوّر آن تا قرن سوم

دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 169-190

محمد علی مهدوی راد؛ روح الله شهیدی