نویسنده = محمد بنیانی
تعداد مقالات: 2
1. آموزش قرآن و دستمزد آن در آینۀ قرآن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 287-320

مرتضی رحیمی؛ محمد بنیانی


2. بررسی تطبیقی مبانی و آرای اخلاقی علامه مجلسی و ابوعلی مسکویه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 599-628

محمد بنیانی؛ وحید دهقانی فیروزآبادی