نویسنده = ���������������� ����������
مصادر انکار اعجاز قرآن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 123-146

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ حدیثه سلیمانی