اهداف و چشم انداز

۱- توسعه پژوهش‌های قرآنی و روایی.
۲- ایجاد فرصتی در‌خور برای تبادل آراء و اندیشه‌های قرآن‌پژوهان و حدیث شناسان

۳- ایجاد بستری مناسب برای عرضه ایده‌های نو و نقد و کالبد شکافی آنها به منظور پاسخگویی به پرسش‌های معرفتی نسل کنونی و نهادینه ساختن فرهنگ دینی.