درباره نشریه

باسمه تعالی

 فراخوان مقاله

پردیس فارابی دانشگاه تهران در راستای توسعه پژوهش‌های قرآنی و روایی ، فصلنامه "پژوهشنامه تفسیر کلامی قرآن" را منتشر می‌نماید. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم  دعوت می شود مقالات پژوهشی خود را در حوزه مطالعات قرآن و حدیث ، به سامانه فصلنامه ارسال فرمایند.

http://jsaghalain.ut.ac.ir/

لطفاً قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه و مقاله خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

سردبیر فصلنامه

دکتر فتح ا.. نجارزادگان