نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایات حالات پیامبر در هنگام نزول قرآن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 323-354

رسول محمدجعفری؛ مرتضی اوحدی