کلیدواژه‌ها = امیرالمؤمنین علی (ع)
چرایی کثرت مناقب‌نگاری امام علی (ع) توسط علمای شافعی مذهب

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 321-348

محمدحسن زمانی؛ علی رضا آزادی