کلیدواژه‌ها = وحی
بررسی کارکرد تذکری وحی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 31-54

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور