آثار مال حرام بر تربیت با تأکید بر آیات و روایات

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از مباحث مهم و ضروری در زندگی بشر، تحصیل رزق است که اموال یکی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شود و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر جسم و روح افراد بر جای می‌گذارد و شاید عامل ترقی و تکامل روحی شود، اما انحراف و وابسته کردن اشخاص به مال و ثروت سبب می‌شود تا به هر وسیله‌ای هرچند نامشروع و حرام آن را به‌دست آورند. در این پژوهش سعی شده است با روش اسنادی، آیات و روایات بحارالانوار در ارتباط با آثار سوء مال حرام در تربیت فردی و اجتماعی بررسی شوند. نتایج به‌دست آمده حکایت از آن دارند که اثر مال حرام در بعد فردی شامل قساوت قلب و انحراف از مسیر حق و ولایت، هدر رفتن مال در کارهای بیهوده، عدم استجابت دعا و قبولی اعمال است. در بعد اجتماعی نیز شامل پیامدهای سوء اخلاقی در نسل می‌شود که شامل دو دوران قبل و بعد از تولد است، همچنین تضییع حقوق اجتماعی، ایجاد فساد اخلاقی و اجتماعی، عدم رضایت پروردگار و نزول بلاهای عمومی و فقر اقتصادی در جامعه از دیگر تأثیراتند که سبب بروز مشکلات اقتصادی و منجر به فساد و مشکلات اخلاقی و تربیتی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم _ترجمۀ فولادوند،محمد مهدی(1415ق)،تهران: دارالقرآن الکریم.
1. باقری، خسرو (1389).درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
2. بستانی، فواد افرام(1375).فرهنگ ابجدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلامی.
3. تهانوی، محمد علی‌بن علی(1404). کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، استانبول: دار قهرمان
4. جوادی آملی، عبدالله (1391). مفاتیح الحیاه، چاپ اول قم: إسراء.
5. جوهری، اسماعیل‌بن عماد (1376). صحاح، بیروت: دارالعلم الملایین.
6. حکیمی، محمد رضا (1378). جامعه‌سازی قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
7. حکیمی، محمد رضا (1371). الحیاه، مترجم: احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
8. دلشاد تهرانی، مصطفی(1376). سیری در تربیت اسلامی،تهران: مؤسسة نشر و تحقیقات ذکر.
9. دهخدا، علی اکبر(1352). لغت‌نامۀ دهخدا، چاپ اول تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
10. راغب اصفهانى، حسین‌بن محمد (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت.
11. سیف، علی‌اکبر(1387). روان‌شناسی پرورشی نوین، تهران: دوران.
12. شریعتمداری، علی (1374). اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
13. طباطبایی یزدی، سید محمد (1376). عروه الوثقی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم: حوزۀ علمیه.
14. طباطبایی، محمد حسین(1417). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
15. طبرسی، فضل‌بن حسن (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
16. عسکری، حسن‌بن عبدالله (1400). الفروق فی اللغه، بیروت: دار الافاق الجدیده.
17. فخر رازی، محمدبن عمر (1420). مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
18. قرائتی، محسن (1383). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
19. کانت، ایمانوئل (1374)."تعلم و تربیت و مراحل آن"، مترجم: شکوهی،غلامحسین، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
20. گوهری، اسماعیل (1387). مفاسد مال و لقمۀ حرام، چاپ اول تهران: همای دانش.
21. مجلسی، محمد باقربن محمد تقى (1403). بحار‌الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
22. محمودیان، حسین (1389). بررسی اثر کسب درآمد حلال در تربیت انسان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
23. مصباح یزدی، محمد تقی(1378). آموزش عقاید، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
24. مطهری، مرتضی (1371). تعلیم و تربیت در اسلام، قم: صدرا: 410.
25. مظاهری، حسین (1381). تربیت فرزند از نظر اسلام، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
26. مظفر، محمد رضا(1380). عقاید الامامیه، ترجمۀ علیرضا مسجدجامعی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
27. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
28. نجفی، محمد حسن‌بن باقر(1362). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، پژوهش و تعلیق محمد قوچانی، سید ابراهیم میانجی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
29. نراقی، احمد (1374). معراج السعاده، انتشارات پیام.
30. نهاوندی، علی اکبر (1336). خزینه الجواهر فی زینه المنابر، انتشارات اسلامیه.
31. نیلی‌پور، مهدی (1386). بهشت اخلاق، بی‌جا، انتشارات مؤسسة تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عج).
32. یوسفی، احمد علی (1386). نظام اقتصادی علوی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.