تجلی عزت الهی در حماسۀ عاشورا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بررسی واژۀ عزت در لسان وحی و اطلاق آن بر خدا و رسول و مؤمنان، از جملۀ موضوعاتی است که در تعیین و جهت‌دهی خط‌مشی زندگی شخصی و اجتماعی اهمیت دارد. در این مقاله با موضوع «تجلی عزت الهی در حماسۀ حسینی» در صددیم تا ضمن ترسیم مواردی از عزت‌آفرینی‌های امام حسین (ع) در مسیر حرکت از مدینه تا کربلا و تا عصر عاشورا - در مقابل روایتگری کسانی که حرکت امام را دور از شأن ایشان تفسیر می‌کنند - تجلی عزت الهی در حماسۀ حسینی و تحقق مفهوم عزت و استیلای واقعی افراد عزیزالنفس را به اثبات برسانیم و نشان دهیم چه فاصلۀ عظیمی است بین عزت و استیلای واقعی و استیلا با حربۀ زور و قلدری؛ و هم درسی از درس‌های عاشورا متذکر شود تا آویزۀ گوش قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


. آیتی، محمد ابراهیم (1388). بررسی تاریخی مدینه تا کربلا، به کوشش مهدی انصاری، قم، نشر مرتضی.
2. ابن اثیر، عزیزالدین (1392) تاریخ کامل، برگردان حسین روحانی، بی‌جا، اساطیر.
3. ابن طاووس(1386) لهوف علی قتلی الطفوف، ترجمۀ ابوالحسن ابوطالبی، قم، دلیل ما.
4. ابن ابی یعقوب، احمد (1362) تاریخ یعقوبی، ج 2، مترجم آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی.
5. پاینده، ابوالقاسم (1385). نهج‌الفصاحه، مترجم دلشاد، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.
6. جوادی آملی، عبدالله(1389). تسنیم، قم، اسراء
7. خوارزمی، ابومخنف (1385). مقتل الحسین، مترجم علی محمد موسوی، قم، امام المنتظر عج.
8. خمینی، روح‌الله (1366). شرح دعای سحر، مترجم احمد فهری، تهران، انتشارات اطلاعات.
9. دشتی، محمد (1382). ترجمۀ نهج‌البلاغه قم، انتشارت امیرالمؤمنین.
10. ----- (1381). فرهنگ سخنان امام حسین (ع)، قم، امیرالمؤمنین.
11. راغب اصفهانی (1385). مفردات الفاظ قرآن، ج 2، ترجمۀ غلامرضا خسروی، تهران، مرتضوی.
12. صدر، رضا (1385). پیشوای شهیدان، به اهتمام باقر خسروشاهی، قم، بوستان کتاب.
13. صدوق، ابی جعفر محمد‌بن علی (بی‌تا). خصال، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه
14. طباطبایی، محمد حسین (1363). تفسیر المیزان، ج 17، ترجمۀ محمد باقر موسوی، بنیاد فکری علامه طباطبایی.
15. طبری، جریربن محمد، تاریخ طبری (1369). ج 7، ترجمۀ پاینده، تهران، اساطیر.
16. طهرانی، مجبتی (1391). سلوک عاشورایی، بی‌جا، مصابیح الهدی.
17. عاملی ،محمد‌بن الحسین (بی‌تا). وسائل الشیعه، ج 5، 8 و16، بیروت، احیاءالتراث العربی
18. فلسفی، محمد تقی(1370). شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق، ج 1، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
19. قمی، عباس (1385). دمع السجوم ترجمه نفس المهموم، مترجم ابوالحسن شعرانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
20. ---- (1380). برگزیدۀ منتهی‌الامال، به کوشش رضا استادی، قم، نشر مصطفی.
21. کلینی، محمدبن یعقوب (1388). اصول کافی، تهران، دارالکتاب الاسلامیه.
22. مجلسی، محمد باقر (1394). بحار‌الانوار، ج 44 و45، تهران، مکتبه الاسلامیه.
23. محدثی، جواد (1386). پیام‌های عاشورا، قم، زمرم هدایت.
24. محمدی اشتهاردی، محمد (1370). سوگنامۀ آل محمد، قم، ناصر.
25. ----- (1384). سیرۀ چهارده معصوم، تهران، نشر مطهر.
26. محمدی ری‌شهری، محمد (1385). حکمت نامه امام حسین، ج 1، مترجم مسعودی، قم، دارالحدیث.
27. ----- (1430). دانشنامۀ امام حسین، ج 2، 5، 7 و 14، با همکاری طباطبایی‌نژاد، قم، دارالحدیث.
28. ---- (1390). شهادت‌نامۀ امام حسین، با همکاری محمود طباطبایی‌نژاد، قم، دارالحدیث.
29. ----- (1385). میزان الحکمه، ج 7، ترجمۀ حمید رضا شیخی، قم، دارالحدیث.
30. مکارم شیرازی، ناصر (1386). عاشورا ٰ، محقق سعید داوودی، قم، مدرسۀ امام علی‌بن ابی‌طالب.
31. ----- (1386). تفسیر نمونه، ج 18، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
32. میر باقری، محمد مهدی (1392). ضیافت بلا، تهران، کتاب نشر.
33. نصیری، علی (1389). پیشوای روشنایی‌ها، قم، وحی و خرد.