نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
بررسی مقالۀ «شراب» از دایرةالمعارف قرآن لیدن

دوره 1، شماره 3، مهر 1393، صفحه 449-474

سید محمد موسوی مقدم؛ غلامحسن اسفندیاری؛ سید محسن قائمی خرق