نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ آموزۀ طینت

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-55

مهدی ذاکری؛ محمدحسین منتظری


2. تحلیل و ارزیابی رمزگشایی علامه طباطبایی از مسئلة طینت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-240

مهدی ذاکری؛ محمد حسین منتظری