نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌شناسی قرائت قرآن کریم همراه با حزن با رویکرد انتقادی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 355-376

محمدرسول آهنگران؛ محمد رضا محمودی