نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربردهای تفسیری تناسب اسما و صفات الاهی در فهم آیات

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 277-302

علی راد؛ مهدی عزتی آراسته