نویسنده = �������������������� ��������
ترابط کمال‌جویی عقل و اخلاق با محوریت روایات کتاب غررالحکم

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 349-370

مسلم محمدی؛ عباس فریدافشار