نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توجیه اعراب قرآن بر اساس زبان وادب عربی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-118

قاسم بستانی؛ نصره باجی