نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد واژۀ «عشق» در نصوص دینی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 173-198

محمود هدایت افزا؛ یحیی کبیر