نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عصمت یا عدم عصمت در گزاره‌های قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 255-286

مینا شمخی