نویسنده = ������������������ ��������
بررسی بینامتنیت عهدین در دعای سمات

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 549-576

زهرا نیکونژاد؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی