نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بینامتنیت عهدین در دعای سمات

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 549-576

زهرا نیکونژاد؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی