نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شناخت تقدیم و تأخیر در فهم قرآن با تکیه بر تفسیر تسنیم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 649-669

وحیده شهریاری؛ حسین خاکپور