نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. عمومیت ارسال پیامبران از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 103-126

حامد شیواپور؛ محمد حاج محمدی