کلیدواژه‌ها = ذوالقرنین
مراد از سبب، به‌عنوان راز ظفرمندی ذوالقرنین

دوره 1، شماره 3، مهر 1393، صفحه 377-396

سید سعید میری؛ رضا سعادت نیا؛ علی فخاری