کلیدواژه‌ها = ناهنجاری‌های مادرزادی
ازدواج فامیلی از منظر ژنتیک پزشکی، قرآن و روایات معصومین (ع)

دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 523-542

حمیدرضا بصیری؛ مریم گوهری؛ سیدمحمد اکرمی