کلیدواژه‌ها = روایات تغییر ترتیب آیات
بررسی روایات ترتیب چینش آیات در سوره‌های قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 199-228

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب