کلیدواژه‌ها = فطرت
بررسی ماهیت واقع‌بینی و آثار آن از منظر قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 149-171

سیده هانیه مومن؛ سید محمد هادی زبرجد


بررسی کارکرد تذکری وحی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 31-54

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور