نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نظریۀ عدم اشتراک لفظی معنای عبادت در قرآن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 577-594

فتح الله نجارزادگان؛ نجمه کیوان نژاد


2. ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی عبادت شیطان در آیات 44 مریم و 60 یس

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-74

فتح الله نجارزادگان؛ نجمه کیوان نژاد