نویسنده = ������������ ������ ��������
تفاوت‌های فردی ناشی از عوامل ژنتیکی از دیدگاه قرآن و روایات معصومین (ع)

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 229-254

حمیدرضا بصیری؛ مریم گوهری؛ سید محمد اکرمی


ازدواج فامیلی از منظر ژنتیک پزشکی، قرآن و روایات معصومین (ع)

دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 523-542

حمیدرضا بصیری؛ مریم گوهری؛ سیدمحمد اکرمی