نویسنده = سید محمود طیب حسینی
مفهوم‌شناسی واژۀ «شعر» و «شاعر» در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 595-618

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب


بررسی روایات ترتیب چینش آیات در سوره‌های قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 199-228

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب