کلیدواژه‌ها = حکمت
بررسی شناخت تقدیم و تأخیر در فهم قرآن با تکیه بر تفسیر تسنیم

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 649-669

وحیده شهریاری؛ حسین خاکپور


مسئلة شر در کلام امامیه

دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 303-322

حسین عمادزاده؛ مهدی فرمانیان