کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 371-396

محمد موزیری قیری؛ علی شاه نظری درچه


تبیین راه‌های اثبات وجود خدا از دیدگاه نهج‌البلاغه و تطبیق آن با قرآن

دوره 1، شماره 3، مهر 1393، صفحه 421-448

نصرت نیل‌ساز؛ زهره بابااحمدی میلانی